Tomosentezin avantajı nedir?

Aynı akciğer tomografisinin normal akciğer grafisine olan üstünlüğü gibi  iki boyutlu grafilerde görüntüleri üst üste düşen objelerin oluşturduğu görüntü kargaşası kesitsel üç boyutlutomosentez imajlarında azalmakta ve tümörleri gözden kaçırma olasılığı belirgin düşmektedir. Bu durum özellikle mamografilerde daha dens, fibrokistik yapısı belirgin, menapoza girmemiş kadınlaerda daha önem kazanmaktadır. Çünkü bu durumlarda ki kadınlarda meme içinde dansitesi kanser dansitesine yakın meme kanserinin arkasına saklanabileceği yapılar çok fazla miktardadır. Tomosentezle bu problem aşılmaktadır. Tomosentez ile karar verilemeyen ortada kalan vaka sayısı azalmakta gereksiz biyopsi oranı azalmaktadır.