Bilimsel Toplantılar

Prof. Dr. Levent Çelik’in katıldığı bilimsel programların özeti burada yer almaktadır.