YAYINLAR YAYINLAR

Yayınlar

Acunaş B, Acunaş G, Gökmen E, Çelik L: Balloon Dilatation of Iatrogenic Urethral Strictures. European Journal of Radiology 8:214-216, 1988
Acunaş B, Çelik L, Acunaş A: Chest Sonography: Differentiation of Pulmonary Consolidation from Pleural Disease. Acta Radiologica 30:273-275, 1989
Acunaş B, Rozanes İ, Acunaş G, Çelik L, Salı İ, Gökmen E: Preoperative CT Staging of Colon  Carcinoma (excluding the recto-sigmoid region). European Journal of Radiology 11:150-153, 1990
Acunaş B, Rozanes İ, Acunaş G, Çelik L, Alper A, Gökmen E: Case Report. Hydatid cyst of the liver: Identification of detached lining of the cyst oc CT scans made after cyst puncture. American Journal of Roentgenology 156:751-752, 1991
 
Acunaş B, Rozanes İ, Çelik L, Minareci Ö, Acunaş G, Alper A, Arıoğul O, Gökmen E: Percutaneous Aspiration and Hypertonic Saline Injection Therapy for Purely Cystic Hydatid Disease of the Liver. Radiology 182:541-543, 1992
 

Rozanes İ, Acunaş B, Çelik L, Minareci Ö, Gökmen E: CT Findings in Lobar Atrophy of the Liver Caused by Alveolar Echinococcosis. JCAT 16 (2):216-218, 1992
Rozanes İ, Acunaş B, Çelik L, Acarlı K, Minareci Ö, Alper A, Emre A, Arıoğul O, Gökmen E: Grading of Liver Lesions Caused by Echinococcus Granulosus. European Radiology 3:429-433, 1993
 
Döşoğlu M, Mutlu F, Armağan S, Aker F, Çelik L, Tevrüz M: Frontoethmoidal Sinus     
Mucoceles, Report of Two Cases. Turkish Neurosurgery. 6: 28-32, 1996

Hakan T, Armağan S, Aker FV, Çelik L: Meningioma and Glioblastoma Adjacent in the Brain. Turkish Neurosurgery 8: 57-60, 1998

Kılıçoğlu G, Eren N, Çelik L, Taşel B: An Unusual Localization o1 Massive Portasystemic Collaterals: CT Anjiographic Demonstration. European Radiology 8: 571-572, 1998
 
Tor M, Özvaran K, Ersoy Y, Altuntaş N, Kılıcoglu G, Çelik L: The Pitfalls in the Diagnosis of Complicated Pulmonary Hydatid Disease. Respiratory Medicine 95: 237 - 239, 2001
 
YılmazY, Alper G, Kılıçoğlu G, Çelik L, Karadeniz L, Yılmaz-Değirmenci S: Magnetic Resonance Imaging Findings in Patients With Severe Neonatal Indirekt Hyperbilirubinemia. Journal of Child Neurology 16:452-455, 2001
 
Arman A, Kılıçoğlu G, Hatipoğlu H, Çelik L: Marking of Nonpalpable Breast Lesions Using a Custom Carbon Suspension. Acta Radiologica  42 : 599-601, 2001
 
14. Çubuk R, Tasali N, Narin B, Keskiner F, Celik L, Guney S, “Correlation between breast density in mammography and background enhancement in MR mammography”,  Radiol Med, 115(3), 434-41 (2010). 
 
Çubuk R, Tasali N, Yilmazer S, Gokalp P, Celik L, Dagdeviren B, Guney S, “Effect of an oral anxiolytic medication and heart rate variability on image quality of 64-slice MDCT coronary angiography”, Radiol Med, (2010), DOI: 10.1007/s11547-010-0581-5.
 
16. Tasali N, Çubuk R, Celik L, Canbora B, “Atypical meningeal involvement in Wegener granulomatosis: MR imaging survey of a particular case”, AJNR Am J Neuroradiol, 30(8), 116 (2009).
Çubuk R, Kozakçıoğlu M, Tasalı M, Atalay A, Çelik L, “Lumbar Disc and Facet Degeneration: Correlation with Age and Facet Orientation”, Trakya Univ Tip Fak Derg, 26(1), 36-42 (2009).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler
 
Arman A, Kılıçoğlu G, Bayramiçli O, Akça F, Çelik L. Comprison of Ultrasound Patterns with Biopsy Results in Patients with Chronic Liver Disease. 5th Marmara Medical Days. İstanbul September 1996

Akça F, Kılıçoğlu G, Bayramiçli O, Arman A, Çelik L, Övünç O. Sonographic Evaluation of Gastric Motility and Emptying. 5th Marmara Medical Days. İstanbul Septembur 1996
 
Kılıçoğlu G, Çelik L, Taşel B, Arman A. Three-dimensional CT Demonstration of Maxillofacial Malformations and Traumas. 5th Marmara Medical Days. İstanbul Septembur 1996
 
Hakan T, Aker F, Çelik L, Tevrüz M: Guided Stereotactic procedures for Brain Lesions: Experience of  55 cases. 3. İnternational Congress of Minimally Invasive Neurosurgery. Paris 1997
 
A. M. Arman, H. Kuyumcu, N. Tasali, L. Celik. High Resolution CT findings in multidrug resistant tuberculosis. European Congress of Radiology. Wien 2003
 
N. Tasali, M.H. Karakas, A.M. Arman, L.Celik, : Karakas. Mapping cognitive functions: fMRI localization of serial digit learning test. European Congress of Radiology. Wien 2003
 
Çubuk R, Tasali N, Narin B, Celik L, Guney S, “Correlation between the Breast Density in Mammography and Background Enhancement in MR Mammography”, RSNA 95nd Scientific Assembly and Annuel Meeting, Chicago, LL-BR4083-H08, Page:747, November 29-December 4 2009.
 
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Acunaş B, Çelik L, Acunaş A: Juksta-diafragmatik ve periferik toraks opasitelerinin değerlendirilmesinde ultrasonografinin tanı değeri. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 27 (3): 202-207, 1987
 
Çelik L, Acunaş B, Acunaş A: Acil Ultrasonografi. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 28 (1) : 26-31, 1988
 
Özev E, Güney D, Çelebi F, Çelik L: Subkapsüler karaciğer hematomu ile birlikte görülen ve fatal seyreden bir HELLP sendromu. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi. 28:233-237, 1988
 
Çelik L, Aykurt M, Acunaş A: Okronozis’de gonartroz. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi. 28:233-237, 1988
 
Çelik L, Acunaş B, Rozanes İ: Pulmoner Konsolidasyon Tanısında Sonografik Kriterler. İstanbul Çoçuk Kliniği. 25: 195-200, 1989
 
Çelik L, Özdemir S, Acunaş A: Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Hastalığı (3 olgu nedeni ile). İstanbul Çoçuk Kliniği. 25:201-207, 1989
 
Rozanes İ, Acunaş B, Minareci Ö, Çelik L, Sayı İ: Böbrek Amiloidozunda  Dinamik BT . Türk Radyoloji Dergisi 26 (3): 47-50, 1990
 
Çelik L,  Barlan M, Acunaş A, Önal A, Sayı M: Jinekoloji ve Obstetrikte Transvaginal ve Transabdominal Sonografik Tetkiklerin Karşılaştırılması. Türk Radyoloji Dergisi 26 (3): 56-60, 1990
 
Çelik L, Acunaş B, Barlan M, Acunaş A: Sonografi Rehberliğinde Yapılan Girişimlerde Kullanılan İğnelerin Sonovisibilitesi ve İğne Seçimi. Türk Radyoloji Dergisi 26(3):61-64, 1990
 
Rozanes İ, Acunaş B, Minareci Ö, Sayı İ, Çelik L: Abdominal Abse ve Sıvı Kolleksiyonlarının Tedavisinde Perkutan Drenaj. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1(3):69-74,1991
 
Çelik L, Acunaş B, Önal A, Rozanes İ, Sayı M: Hareketli Yağ Topu: Over Dermoidleri İçin Karakteristik bir Bulgu. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 31:37-39, 1991
 
Çelik L, Barlan M, Sayı M, Acunaş A, Yıldırım R: Adneksiyal Kitlelerin Transvaginal Ultrasonografi Rehberliğinde Biopsi ve Aspirasyonu. Türk Radyoloji Dergisi. 27 (1): 29-31, 1991
 
Çelik L, Övünç O, Barlan M, Albayrak A, Acunaş A: Mide Bezoarının BT bulguları: Olgu Sunumu. Türk Radyoloji Dergisi. 27(1):29-31, 1991
 
Çelik L, İnce Ü, Önal A, Minareci Ö, Sayı M, Acunaş A, Bilier Sistemin Tümörlerinde Sonografi Rehberliğinde İnve İğne Aspirasyon Biopsisi. Türk Radyoloji Dergisi. 27 (1) : 46-48, 1991
 
Rozanes İ, Acunaş B, Minareci Ö, Çelik L, Salman T, Çelik A: Hipertrofik Pilor Stenozlarında Ultrasonografik Tanı. Pediatrik Cerrahi Dergisi. 5:39-42, 1991
 
Minareci Ö, Rozanes İ, Tezelman S, Acunaş B, Çelik L, Gençoğlu MA, Terzioğlu T: Adrenal Lezyonların Tanı ve Takibinde Bilgisayarlı Tomografinin Yeri. Türk Radyoloji Dergisi. Türk Radyoloji Dergisi 27(1):11-15, 1991
 
Çelik L, Minareci Ö, Rozanes İ, Acunaş B: Erişkin Tip Polikistik Böbrek Hastalığında Karaciğer Kistlerinin BT Bulguları. Türk Radyoloji Dergisi. 27(1):8-10, 1991
 
Çelik L, Acunaş B, Barlan M, Önal A: Yenidoğan ve Süt Çoçuğunda İntrakranial Sonografi. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi. 31:53-58, 1991
 
Demirhan M, Rozanes İ, Akalın Y, Minareci Ö, Çelik L: Omuz Eklemi Hastalıklarında Tanı Yöntemleri. Türk Radyoloji Dergisi 27 (1) : 1-7, 1991
 
Çelik L, Minareci Ö, Rozanes İ: Nonkromaffin Retroperitoneal Paraganglioma: Olgu Sunumu. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi. 31:165-166, 1991
 
Acunaş B, Çelik L, Say A, İnan S: Yaşamın İlk Yılında Kistik Fibroz (2 olgu nedeniyle). Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 23:119-125, 1991
 
Arman A, Çelik L, Önal A, Titiz İ, Çınar Y, Acunaş A: Sigmoid Kolon Lipomu (olgu Sunumu). Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi. 33:234-236, 1993
 
Arman A, Yavuzer D, Çelik L, İnce Ü: Meme Lezyonlarının İşaretlenmesinde Kullanılan Saf Karbon ve Karbon Polyoxyethylen Sorbitan Monooleate Süspansiyonlarının Ratlarda Oluşturduğu Doku Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi. Meme Hastalıkları Dergisi. Vol 1 Sayı 1: 20-25, 1994
 
Hakan T, Vardar F, Çelik L, Tevrüz M: Stereotaktik Cerrahi: 39 Olgunun Değerlendirilmesi. Nöropsikiyatri Arşivi. 34 (1): 43-47, 1997
 
Yılmaz Y, Çelik L, Arman A, Erbil N, Yıldız F. Septik Şok Sonucu Gelişen Kortikal Laminar Nekroz. BT ve MRG Bulguları. Türk Radyoloji Dergisi. 3 (2) ; 210-215, 1999
 
Kızılkılıç O, Şahin S, Çelik L, Gül T: Ankilozan Spondilitli Olguda Chance Kırığı. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni. 6 (3): 181-183,  
 
Kızılkılıç O, Arman A, Şahin S, Kılıçoğlu G, Çelik L: Üreter Tümörü MR ürografik tanı. Türk Üroloji Dergisi: 27 (3) 378-380, 2001
 
Şahin S, Kızılkılıç O, Sarıtaş M, Çelik L: Akut Pulmoner Embolide radyolojik anatomik dağılım. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi: 11:135-138, 2003
 
Tasalı N, Çubuk R, Midi A, Çelik A, Çelik L, Güney Ş, “Serviks Kanserinde Radyolojik Görüntüleme”, Konuralp Tıp Dergisi, 2(2), 33-38 (2010).
 
Çubuk R, Tasalı N, Midi A, Bayrak ET, Arslan G, Orki A, Atasoy M, Çelik L, Güney S, “Akciğer Lezyonlarında Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Transtorasik Aspirasyon Biyopsi Sonuçları; İşlem, Komplikasyonlar Ve Tanı Değeri”, Maltepe Tıp Dergisi, 1, 32-37 (2009).
 
Çubuk R, Tasalı N, Midi A, Arslan G, Bayrak ET, Manukyan M, Atasoy M, Çelik L, Güney S, “Radyolojik olarak BI-RADS kategori 3-5 olarak değerlendirilen meme lezyonlarının histopatolojik değerlendirmesinde ultrason rehberliğinde yapılan tru-cut iğne biyopsinin etkinliği: üç yıllık deneyimimiz”, Maltepe Tıp Dergisi, 1(2), 23-27 (2009).
 
Çelik L, Çubuk R, “Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime”, Klinik gelişim, 23(2), 6-10 (2010).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Acunaş B, Acunaş G, Çelik L, Talaslı U, Gökmen E, Babuna C: İatrojenik Üretra Striktürlerinde Balon Dilatasyonu. 11. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi , Bursa, 1988

2.Çelik L, Acunaş B, Acunaş A: Yenidoğan ve İnfantlarda Nörosonografi. 11. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi , Bursa, 1988

3.Çelik L, Acunaş A, Yıldırım N, Atilla Y: Dermoid Tümörler İçin Spesifik bir Bulgu: Hareketli Yağ Topu. 11. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi , Bursa, 1988
 
4.Acunaş B, Çelik L, Acunaş A: Pulmoner Konsoliasyonun Plevral Hastalıklardan Ayırımında Sonografinin Yeri. 11. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi , Bursa, 1988
 
5.Çelik L, Acunaş A, Sayı M: Karaciğer Sağ Lob ve Safra Kesesi Agenezisi: Olgu Sunumu. 12. Ulusal Radyoloji Kongresi , İstanbul , 1990
 
6.Çelik L, Acunaş A, İnce Ü, Sayı M, Önal A, Alaca S: Sonografi Rehberliğinde İntraabdominal Kitle Lezyonların Perkütan İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Tanıya Katkısı. 12. Ulusal Radyoloji Kongresi , İstanbul , 1990
 
7.Çelik L , Acunaş A, Özdemir S, Önal A: US Rehberliğinde Yapılan Girişimlerde Kullanılan İğnelerin Sonovisibilitesinin Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Radyoloji Kongresi , İstanbul , 1990

8.Çelik L, Önal A, Sayı M, İnce Ü, Acunaş A: Bilier Sistem Tümörlerinde Sonografi Rehberliğinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisi. 3.Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Girne , 1991

9.Çelik L, Sayı M, Önal A, Atila Y, Acunaş A: Mide Tümörlerinde Sonografi Rehberliğinde İnce İğne Aspirasyon Biopsileri (İİAB). 3. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Girne , 1991

10.Çelik L, Önal A, Sayı M, Koçer H, Titiz İ, Acunaş A: Böbrek Transplantasyon Olgularında Doppler Sonografik Parametreler İle Klinik Bulguların Karşılaştırılması. 3. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Girne , 1991
 
11.Çelik L, Önal A, Sayı M, Eren N, Türkmen S, Acunaş A: Basit Over Kistlerinde Transvaginal Sonografi Rehberliğinde Terapötik Amaçlı Aspirasyon. 3. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Girne , 1991
 
12.Çelik L, Önal A, Sayı M, Atila Y, İnce Ü, Acunaş A: Adneksiyal Kitlelerde Transvaginal Sonografi Rehberliğinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisi. 3. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Girne , 1991
 
13.Çelik L, Önal A, Sayı M, İnce Ü, Acunaş A: Bilier Sistem Tümörlerinde Sonografi Rehberliğinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisi. 9. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, Nevşehir, 1991
 
14.Acuaş B, Rozanes İ, Çelik L, Acunaş G, Minareci Ö, Emre A, Alper A: Salt Kistik Karaciğer Hidatik Kisti Olan Hastalarda Perkütan Kist Aspirasyonu ve Skolesidal Ajan Enjeksiyonu. 9. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, Nevşehir, 1991
 
15.Önal A, Önal B, Kuyumcuoğlu U, Sayı M, Çelik L, Acunaş A: İntrauterin Gelişme Geriliği Tanısında Umblikal Arter Doppler Dalga Formu Velosimetrik Analizinin Tanı Değeri. 13. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi, İzmir , 1992
 
16.Çelik L, Özdere S, Atila Y, Eren N, Önal A, Uzel Y, Yaşayan N, Acunaş A: Perkütan Kolesistokolanjiografinin Tanıya Katkısı. 13.Ulusal Türk Radyoloji Kongresi, İzmir , 1992
 
17.Çelik L, Çelik K, Önal A, Alaca S, Atila Y, Sayı M, Baş H, Acunaş A: BT Eşliğinde Yapılan Biopsilerde Gridli Rehberlik Sisteminin Uygulamaya Katkısı. 13. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi, İzmir , 1992
 
18.Eren N, Sunay E, Aksu S, Barlan M, Çelik L, Acunaş A: Oftalmolojide B Mod Ultrasoografinin Yeri. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 1993
 
19.Baş H, Önal A, Çelik L, Aksu S, Sayı M, Barlan M, Acunaş A: Bilgisayarlı Tomografi Rehberliğinde Yapılan Transtorakal İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Tanı Değeri. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 1993
 
20.Şenerdem N, Çelik L: Sakroiliak Ekleme Steroid Enjeksiyonu (İki Olgu Nedeniyle). III. Cerrahpaşa Lokomotor Sistem Günleri, Seronegatif Spondilartritler. İstanbul, Aralık 2000
 
21.Ertürk M, Arık B, Çelik L, Örmeci T, Başak M. Lenf nodlarının BT ile değerlendirilmesinde yeni bir kriter: Kontrast tutma indeksi. 24. Ulusal Radyoloji  Kongresi. Ankara Ekim 2003

22.Barlan M, Kılıçoğlu G, Taşel B, Çelik L: Pankreas Psödokistinde Transgastrik Stent ile Tedavi: Olgu Sunumu. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. Ankara, Haziran 1995

23.Barlan M, Çelik L, Arman A, Kaya A: Amfizematöz Kolesistitte Perkütan Kolesistostomi: Olgu Sunumu. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. Ankara, Haziran 1995
 
24.Kılıçoğlu G, Eren N, Çelik L, Taşel B: Atipik bir Portosistemik Kollateral Lokalizasyonu: Ultrasonografi, Doppler ve BT anjiografi ile Görüntülenmesi (Vaka Sunumu). V. Ulusal Ultrasonografi Kongresi. Bursa, 1995
25. (Kongre Poster I. Ödülünü almıştır)
 
26.Tutkavul K, Gündüz E, Şölen A, Tireli H, Mumoğlu S, Çelik L, Barlan M, Gedikli B: Takayasu Arteriti Olgu Sunumu. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi. İstanbul Ekim 1996
 
27.Döşoğlu M, Mutlu F, Armağan S, Aker F, Çelik L, Tevrüz M. Frontoetmoidal Sinüs Mukoselleri. . Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. İzmir Mayıs 1996
 
28.Hakan T, Aker FV, Çelik L, Tevrüz M. Setereotaktik Giişimde Bir Yıllık Deneyimimiz. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. İzmir Mayıs 1996
 
29. Hakan T, DöşoğluM, Aker FV, Armağan S, Çelik L, Tevrüz M. İki Kardeşte Beyin Tümörü. Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. İzmir Mayıs 1996
 
30. Döşoğlu M, Hakan T, Ateş Ö, Somay H, ArmağanS, Çelik L, Tevrüz M. Travmatik İntracerebral Hematomlarda  Çıkış Durumunun Değerlendirilmesi. 34 Olguluk Klinik Çalışma. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. İzmir Mayıs 1996
 
31. Hakan T, Döşoğlu M, Ateş Ö, Armağan S, Şölen A, Çelik L, Tevrüz M. Geçikmiş Travmatik İntracerebral Kanamalar. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. İzmir Mayıs 1996
 
32.Hakan T, Armağan S, Aker FV, Çelik L, Tevrüz M. Beyinde Meningioma ve Glioblastoma Multiforme Komşuluğu. Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. İzmir Mayıs 1996
 
33.Döşoğlu M, Hakan T, Somay H, Armağan S, Işlak C, Çelik L, Tevrüz M. Subaraknoid Kanamaya Neden Olan Fuziform İntrakranyal Vertebral Arter Anevrizmaları. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. İzmir Mayıs 1996
 
34.Döşoğlu M, Orakdöğen M, Ateş Ö, Demirbaş MA, Kılıç K, Çelik L, Tevrüz M. Servikal Disk Fıtıklanmalarında  Anterior Yaklaşım Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. İzmir Mayıs 1996
 
35.Taşel B, Kılıçoğlu G, Arman A, Çelik L. Menenjitli Çoçuklarda Serebrovasküler Hemodinamik Değişikliklerin Transkranial Doppler ile Değerlendirilmesi. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi. Nevşehir, Ekim 1996
 
36.Arman A, Kılıçoğlu G, Bayramiçli O, Çelik L. Atipik Meme Kitlesi: Erkek Memesinde Tüberküloz Absesi. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi. Nevşehir, Ekim 1996
 
37.Arman A, Hatipoğlu H, Kılıçoğlu G, Çelik L. Nonpalpabl Meme Lezyonlarında Stereotaksi Rehberliğinde Karbon İşaretleme. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi. Nevşehir, Ekim 1996
 
38. Kılıçoğlu G, Çelik L, Arman A: Solid Meme Kitlelerinde Malignite Kriteri Olarak Renkli Doppler Ultrasonografi. IV. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. İzmir, Mart 1997
 
39. Arman A, Hatipoğlu H, Kılıçoğlu G, Çelik L: NonPalpabl Meme Lezyonlarında Stereotaksi Rehberliğinde Karbon İşaretleme. . IV. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. İzmir, Mart 1997
 
40. Kızılkılıç O, Metti V, Şahin S, Çelik L, Yıldız AC: Tüberoz Skleroz: Olgu Sunumu. 16. Ulusal Radyoloji Kongresi. İzmir, Ekim 1998
 
41. Şahin S, Özdemir H, Metti V, Çelik L, Gül KT: Asemptomatik Total Korpus Kallosum Agenezisi. 16. Ulusal Radyoloji Kongresi. İzmir, Ekim 1998
 
42. Şahin S, Kızılkılıç O, Yaşa N, Çelik L, Ekinci G, Yıldız AC: Dev Böbrekler ve Tüberoz Skleroz. 16. Ulusal Radyoloji Kongresi. İzmir, Ekim 1998
 
43. A Tekeş, Kızılkılıç O, Metti V, Çelik L, Yıldız AC: İntraskrotal Mesane Herniasyonu. 16. Ulusal Radyoloji Kongresi. İzmir, Ekim 1998
 
44. Özdemir H, Şahin S, Metti V, Kızılkılıç O, İnci E, Çelik L, Yıldız AC: İzole Pankreas Rüptürü. 16. Ulusal Radyoloji Kongresi. İzmir, Ekim 1998
 
45. Hakan T, Aker F, Karadereler S, Çelik L, Tevrüz M: İntraserebral Lezyonlarda Stereotaksik Biyopsi Uygulaması: 69 Olgunun İrdelenmesi. Türk Nöroşişürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi. Antalya, Mayıs 1998
 
46. Hakan T, Aker FV, Çelik L, Tevrüz M. İntracerebral Multipl Meningiom: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi. İstanbul 1999
 
47. Kızılkılıç O, Şahin S, Çelik L, Yıldız AC: Ankilozan Spondilitli Olguda Chance Fraktürü: Spiral BT ve Multiplanar Rekonstrüksiyon Görüntülerinin Tanıya Katkısı. 4. Tıbbi Görüntüleme ve Giişimsel Radyoloji Kongresi. Antalya Ekim 1999
 
48. Yılmaz Y, Alper G, Kılıçoğlu G, Çelik L, Karadeniz L, Değirmenci SY. Neonatal İndirekt Hiperbilirubinemi Olgularında Kranial Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. XXXVI. Türk Pediatri Kongresi. İstanbul Mayıs 2000
 
49. Arman A, Kılıçoğlu G, Taşel B, Kızılkılıç O, Sancar S, Çelik L: Spondilartroza Bağlı Vertebrobaziler Yetmezlik Sendromunda Fizik Tedavinin Etkinliğinin Renkli Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi. 17. Türk Radyoloji Kongresi. İstanbul, Ekim 2000
 
50. Kızılkılıç O, Hürcan C, Şahin S, Yaltı T, Çelik L, Yıldız AC: Özafageal Leiomyomatozis ve Kongenital Kataraktı olan Olguda Rektal / Vulval Leiomyomatozis. 17. Türk Radyoloji Kongresi. İstanbul, Ekim 2000
 
51. Kızılkılıç O, Hürcan C, Arman A, Şahin S, Yaltı T, Çelik L, Yıldız AC: Anal İnkontinenste Sfinkter Morfolojinin Değerlendirilmesinde Anal MR Görüntüleme.  17. Türk Radyoloji Kongresi. İstanbul, Ekim 2000
 
52. Hürcan C, Kızılkılıç O, Şahin S, Krand O, Çelik L, Gül T: Anal Kanal ve Distal Rektum Tümörlerinde Sfinkter Koruyucu Cerrahi Öncesi Tümör/Sfinkter İlişkisinin Değerlendirilmesinde Anal MRG.  17. Türk Radyoloji Kongresi. İstanbul, Ekim 2000
 
53. Hürcan C, Kızılkılıç O, Arman A, Şahin S, Krand O, Çelik L, Yıldız AC: Kronik Perianal Fistüllerde Anal MRG.  17. Türk Radyoloji Kongresi. İstanbul, Ekim 2000
 
54. Arman A, Kızılkılıç O, Kuyumcu H, Taşel B, Çelik L: Retroperitoneal Lenfanjiom: Olgu Sunumu.  17. Türk Radyoloji Kongresi. İstanbul, Ekim 2000
 
55. Kızılkılıç O, Şahin S, Hürcan C, Çelik L, Gül T: Travmatik Renal Arter Disseksiyonu: Olgu Sunumu.  17. Türk Radyoloji Kongresi. İstanbul, Ekim 2000
 
56. Kızılkılıç O, Arman A, Şahin S, Çelik L, Gül T: reter Tümörü: MR ürografik Tanı. . 17. Türk Radyoloji Kongresi. İstanbul, Ekim 2000
 
57. Kılıçoğlu G, Kızılkılıç O, Arman A, Taşel B, Çelik L: İlginç Radyolojik Görüntüler.  17. Türk Radyoloji Kongresi. İstanbul, Ekim 2000
 
58. Şahin S, Kızılkılıç O, Sarıtaş M, Çelik L. Pulmoner Embolide Radyolojik Anatomik Bulgular. 22. Türk Radyoloji Kongresi. Antalya, Ekim 2001
 
59. Tasalı N, Şahin S, Çubuk R, Çelik L, Saylam B. Kompüterize Radyografi Ekonomik Kriz Sırasında İyi Bir Yatırım mı ?.  22. Türk Radyoloji Kongresi. Antalya, Ekim 2001
 
60. Taşel B, Şahin S, Kızılkılıç O, Arman A, Kuyumcu H, Çelik L. Mezenterik İskemi. . 22. Türk Radyoloji Kongresi. Antalya, Ekim 2001
 
61. Çelik L, Arman A, Tasalı N, Yaşaroğlu M, Okay T. Scimitar Sendromu: Kontrastlı Multifaz MR anjiografi. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi. Antalya, Kasım 2002
 
62. Tasalı N, Arman A, Çelik L. Subklavyan Arter Patolojilerinde “eliptik centeric” kontrastlı MR Anjiografi. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi. Antalya, Kasım 2002
 
63. Şahin S, Tekin A, Sarıtaş M, Kılıç E, Deniz B, Çelik L. Kuethel Sendromu. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi. Antalya, Kasım 2002
 
64. Tutuş B, Karadayı N, Çelik L, Yavuzer D, Erginel T. Meme Hamartomu: Olgu sunumu. İstanbul Meme Kanseri Konferansı. Eylül 2003
 
65. Bilgin Ş, Şahin S, Kahvenoshari H, Ertan G, Ceylan M, Çelik L. 24. Primer Silier Diskinezi (Olgu Sunumu). Ulusal Radyoloji Kongresi. Ankara, Ekim 2003
 
66. Tasalı N, Çelik L, Arman A, Cantimur O. Meme Kanserinde MR görüntüleme endikasyonları. VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Antalya Ekim 2003
 
67. Çubuk R, Tasalı N, Narin B, Bayrak ET, Arslan G, Çelik L, Güney S, “Koroner venöz sistemin 64 dedektörlü ÇKBT ile noninvaziv değerlendirilmesi”, 30.Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 15, SB-131, Sayfa:136, Antalya, 4-9 Kasım 2009.
 
68. Çubuk R, Tasalı N, Narin B, Çelik L, Güney Ş, Bayrak ET, Arslan G, Keskiner F, “Mediastinal kavernöz hemanjiom”, 30.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Cilt 15, P-163, Sayfa:253, 4-9 Kasım 2009.
 
69. Tasalı N, Çubuk R, Narin B, Arslan G, Bayrak ET, Keskiner F, Çelik L, Güney Ş, “Tek taraflı over torsiyonu: Doppler US ve MRG bulguları”, 30.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Cilt 15, P-163, Sayfa:253, 4-9 Kasım 2009.
 
70. Tasalı N, Çubuk R, Narin B, arman A, Çelik L, “Web tabanlı Pacs sistemi ile yapılan teleradyoloji uygulaması; Türkiyede 3 yıllık deneyimimiz”, 30.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Cilt 15, SB-209, Sayfa:173, 4-9 Kasım 2009.
 
71. Tasalı N, Çubuk R, Narin B, Arman A, Çelik L, “Kullandığımız web tabanlı teleradyoloji sisteminin dünyada sınırları belirlenmiş standartlar ve öneriler ışığında değerlendirilmesi” 30.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Cilt 15, SB-174, Sayfa:156, 4-9 Kasım 2009.
 
72. Anıl BN, Bayram B, Çubuk R, Arman A, Acar U, Çavdaroğlu Ç, Çelik L, “Memenin benign ve malign lezyonlarını tanımlamada yapay sinir ağları tekniğinin dinamik MRG incelemesi ile karşılaştırılması”, 30.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Cilt 15, P-697, Sayfa: 501, 4-9 Kasım 2009.

73. Anıl BN, Bayram B, Çubuk R, Arman A, Acar U, Durmaz Aİ, Çelik L, “Meme MRG incelemesinde kenar yakalama filtresi kullanılarak hareket artefaktlarının giderilmesi”, 30.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Cilt 15, P-699, Sayfa:502, 4-9 Kasım 2009.
 
74. Anıl BN, arman A, Çubuk R, Özçağlayan A, Tasalı N, Çelik L, “40 yaş altı kadınlarda meme kanserinin MRG bulguları ve olguların demografik dağılımları”, 30.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Cilt 15, SB-143, Sayfa:142, 4-9 Kasım 2009.
 
75. Tasalı N, Çubuk R, Belir T, Narin B, Arman A, Celik L, “Merkezi PACS sistemi ile yapılan teleradyoloji uygulaması: Turkiye’deki 3 yıllık deneyimimiz”, TurkMIA medical informatics’09, Antalya, P-4, 12-15 Kasım 2009.  

 
76. Harmankaya İ, Ünay D, Çubuk R, Çelik L, Kadıpaşaoğlu K, “Fully automatized, patient specific, 4D modeling of the aortic valve”, 16th International Biomedical Science & Technology Symposium (BIOMED 2010), P-3.2, Sayfa:111, 29 Eylül–2 Ekim 2010.
 
Projeler
Proje ismi: Kalbin Dört Boyutlu Modeli ve Hemodinamik Haritalanması  (San-Tez Proje). Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D., Bahceşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü. Projedeki Görev: Proje danışmanı (2009-halen)
Proje ismi: Tıbbi görüntülemede görsel ve fiziksel bulguların izlenebilmesi için işaretleme aparatlarının geliştirilmesi. TEYDEP projesi. Projedeki Görev: Proje danışmanı (2010-halen)
 
İdari Görevler
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radiodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlık,
 
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
- Türk Radyoloji Derneği
- Tıp Bilişimi Derneği
- Türk Tabipler Birliği
- Senoloji Derneği
 
Ödüller
1978 Tübitak Kimya Dalı Birinciliği
1978-1984 Cumhurbaşkanlığı Şeref Bursu
1995 Ulusal Ultrasonografi Kongresi En iyi Poster Ödülü
 
İnternet yayinlari
 
1)L Celik, N Tasali, A Arman, B Tasel, H Kuyumcu (2001, Jun 09). Infected Urachal sinus, (online). URL: http://eurorad.org/case.cfm?UID=1164
 
2) T Hakan, FV Aker, L Çelik, N Tasali (2001, Oct 09). Intracranial multiple meningiomas, with different radiological findings and histological types. (online). URL: http://eurorad.org/case.cfm?UID=1294
 
3) N Tasali, L Celik, A Arman, B Tasel, H Kuyumcu. (2001 Oct 07). Renal vein anevrysm associated with varices. (Online). http://eurorad.org/case.cfm?UID=1292
 
14. Oturum Başkanliklari
 
L Çelik, T Biren, Bilimsel bildiriler, Dolmabahçe B salonu. 17. Türk Radyoloji Kongresi İstanbul Ekim 2000
 
L Çelik, C Karaman.Sözlü Bildiriler: Toraks Radyolojisi, Genel radyoloji. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara Ekim 2003
15. Davetli  Kurs, Panel, Konferans Ve Sempozyumlar
 
Çelik L, Barlan M, AcunaşA: Over Kistlerinin Transvaginal Sonografi Rehberliğinde Diagnostik ve Terapötik Aspirasyonu. Türk Radyoloji Derneği 1991 yılı birinci bilimsel toplantısı. İstanbul , 2/5/1991
 
Önal A, Önal B, Çelik L, Sayı M, Acuaş A: İntrauterin Gelişme Geriliği Olgularının Tanı ve Takibinde Umblikal Arter Doppler Analizinin Yeri. Türk Radyoloji Derneği Eğitim Toplantısı, Kasım 1992, İstanbul
 
Çelik L: Jinekolojide Transvaginal Ultrasonografi (Panel). XI. Jineko-patoloji Kongresi, İstanbul, 1994
 
Çelik L: Görüntüleme Teknikleri ve Temel Prensipleri (Panel). Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği 14. Akif Şakir Şakar Günleri “Ortopedi ve Travmatolojide Görüntüleme Yöntemleri”, İstanbul 1995
 
Çelik L:Omurga, Travma ve Disk Patolojileri Görüntülemesi (Panel). Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği 14. Akif Şakir Şakar Günleri “Ortopedi ve Travmatolojide Görüntüleme Yöntemleri”, İstanbul 1995
 
Çelik L: Magnetik Rezonans Görüntülemeye Giriş. Türk Radyoloji Derneği Mezuniyet Sonrası Sürekli Eğitim Toplantısı. İstanbul, 1995
 
Çelik L: Akciğer Kanserlerinde Mediastinal İnceleme Yöntemleri: Görüntüleme Yöntemleri. İstanbul Göğüs Cerrahları Aylık Bilimsel Toplantıları. 1996-1997 açılış Toplantısı, İstanbul , Ekim 1996
 
Çelik L: Gastro intestinal sistemin divertikülleri ve Divertiküler Hastalıkları. Gastrointestinal divertiküllerin Tanı ve Tedavisinde Radyoloji. Türk Gastroenteroloji Derneği, Mezuniyet Sonrası Bilimsel Eğitim Toplantısı, İstanbul Mayıs 1999
 
Çelik L: Zeynep Kamil Hastanesi Eğitim Toplantıları. Obstetrik ve Jinekolojide Mamografi, Tomografi ve Magnetik rezonans. İstanbul. Ekim 1999
 
Çelik L: Haydarpaşa Numune Hastanesi Genel Cerrahi Klinikleri Eğitim Toplantıları. Meme Kanseri (Panel) , İstanbul, Mayıs 2000
 
Çelik L: Konferans: Aort Disseksiyonlarında Radyolojik Tanı. VI. UlusalGöğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. Antalya, Ekim 2000
 
Çelik L: Computed Radiography. 17. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi. İstanbul Ekim 2000
 
Çelik L: Panel: Meme Kanseri: Meme Ca Tanısında Görüntüleme Yöntemleri. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Günleri “Onkoloji”, İstanbul, Kasım 2001
 
Çelik L: Radyoloji sunumu. Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları. İstanbul, Ekim 2001
 
 Çelik L: Radyoloji sunumu. Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları. İstanbul, Kasım 2001
 
Çelik L: Radyoloji sunumu. Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları. İstanbul, Ocak 2002
 
Çelik L: Meme Görüntülemesinde Farklı Radyolojik Yöntemlerin Tartışılması. Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları. İstanbul, Nisan 2002
 
Çelik L: Meme Kanserinde Mamografi. Meme Radyolojisi Sempozyumu. Türk Radyoloji Derneği. İstanbul, Haziran, 2002
 
Çelik L: (Mini Kurs) Aort Disseksiyonu. Tanı Yöntemleri. Türk Kardiyoloji Derneği XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.  Antalya, Ekim 2002
 
Çelik L: Radyoloji: Mammografi, Ultrasonografi ve MR da patogomonik bulgular. Radyolojik Yöntemlerin Kullanım Amaçları. Radyasyon Onkolojisi Derneği. Meme Kanseri Kursu. İstanbul, Kasım 2002
 
Çelik L: Rutin Mamografi Hayat Kurtarır mı ?. Fahri Atabey Anne ve Çoçuk Sağlığını Koruma Vakfı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Toplantıları. Nisan 2003
 
Çelik L: Cerviks kanserinde görüntülemenin yönetimdeki yeri. Zeynep Kamil XXI. Jinekopatoloji Kongresi. Haziran 2003
 
Çelik L:  Meme Kanserinde Tarama, VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Eylül 2005 İstanbul
 
Çelik L:  Teleradyoloji ve mamografi uygulamaları, Ulusal Meme Görüntüleme Sempozyumu, Mayıs 2008 Ankara 
 
Çelik L:  HRT ve Meme Görüntülemesi, Organon İlaçları Meme Sempozyomu, Şubat 2004 İstanbul
 
Çelik L:   Teleradyoloji ve mamografi uygulamaları, Ulusal Meme Görüntüleme Sempozyumu, Mart 2008 Ankara
 
Çelik L:   Meme Koruyucu Cerrahide Lokal Nüksün Saptanması, Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Eylül 2007 Ankara
 
Çelik L:   Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Ankara Eylül 2007
 
Çelik L:   Mamografi ve Meme Ultrasonografisi, 5. Haseki Kadın Hastalıkları ve Doğum Sempozyumu, Nisan 2008 İstanbul
 
Çelik L:   Memede MR Görüntülemenin Temel Bilgileri ve Güncel Durum, Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları, Şubat 2008 İstanbul
 
Çelik L:  GIS Tümörleri Tanısında Radyolojinin Önemi, Gastrointestinal Sistem Tümörleri Sempozyumu, Radyasyon Onkolojisi Derneği, Şubat 2008, İstanbul
 
Çelik L:  Has Registered For and Attended the 5th European Breast Cancer Conference in Nice from, Mart 2006 France
 
Çelik L: Sanal Radyoloji. Tıp Bilişimi Derneği. RİS PACS eğitimi Sempozyumu. 25 Mart 2010 Sofa Otel İstanbul
 
Celik L, Dijital mamografi teknolojileri, Uydu sempozyumu, 31. ulusal radyoloji kongresi. Kasım 2010, Antalya.
 
Acunaş G, Arbal E, oktak A, Çelik L. Olgularla öğrenelim-meme. 31. ulusal radyoloji kongresi. Kasım 2010, Antalya.

Kitapta Bölüm Yazarliği
 
1)  L çelik, A Arman. Transplantasyon Sonrası Radyolojik Değerlendirme. In: İ Titiz (ed). Renal Transplantasyona Pratik Yaklaşım. ISBN 975-93649-0-5, İstanbul 2000, 293-298.
 
2) A Arman, L Çelik. Transplant Böbrek Alıcısı Hazırlanmasında Radyolojik Yöntemler. In: İ Titiz (ed). Renal Transplantasyona Pratik Yaklaşım. ISBN 975-93649-0-5, İstanbul 2000, 201-206
 
3) Celik L. Meme radyolojisi.  In: Güney S (ed). Radyolojinin Esasları.  ISBN: 978-9944-211-18-5, İstanbul 2008, 117-123.
 
Sitasyonlar (yayınlara atıflar)
 
1. Acunaş B, Çelik L, Acunaş A: Chest Sonography: Differentiation of Pulmonary Consolidation from Pleural Disease. Acta Radiologica 30:273-275, 1989
 
* Lomas DJ, PadleySG, Flower CDR. The Sonographic appearances of pleural    
    fluid. Br J Radiol 1993; 66: 619-624.
 
* Teele RL, Share JC. Chest. In: Teele RL, Share JC (eds). Ultrasonography of      
    infants and children. W.B. Sauders Company. Philadelphia, London, Toronto.    
   1991 pp 91-108.
 
* Jung-Gi LM. Imaging of Pleura. Current Opinion in Radiology. Vol 3 num 3:  
   387-393, 1991
 
2. Acunaş B, Rozanes İ, Acunaş G, Çelik L, Alper A, Gökmen E: Case Report. Hydatid      cyst of the liver: Identification of detached lining of the cyst on CT scans made after cyst puncture. American Journal of Roentgenology 156:751-752, 1991
 
* van Sonnenberg E. Advances in percutaneous abscess drainage. In: Mueller PR,  
   van Sonnenberg E, Becker GJ. Syllabus: Categorical course in diagnostic  
   Radiology. İnterventional Radiology. Presented at the 77 th Scientific Assembly
   and Annual Meeting of RSNA, December 1-6, 1991
 
* van Sonnenberg E, Advances in percutaneous abscess drainage. In: Miller FJ.   
   Moderator. Plenary sessions. 18th Annual Scientific Meeting. Society of    
   Cardiovascular and Interventional Radiology. New Orleans, 1993
 
* Ros PR, Barreda R, Gore RM. Focal Hepatic Infections. In: Gore RM, Levine
   MS, Laufer I (eds). Textbook of Gastrointestinal Radiology. W.B. Saunders   
   Company. Philadelphia, London, Toronto. 1994 PP 1947-1967.
 
* Friedman AC, Frazier S, Hendrix TM, Ros PR. Focal Diseases. In: Friedman  
   AC, Dachman AH (eds). Radiology of the liver, biliary Tract, and Pancreas.
   Mosby. St. Louis, Boston, Chicago, London. 1994 pp 169-199.
 
3. Acunaş B, Rozanes İ, Çelik L, Minareci Ö, Acunaş G, Alper A, Arıoğul O, Gökmen E: Percutaneous Aspiration and Hypertonic Saline Injection Therapy for Purely Cystic Hydatid Disease of the Liver. Radiology 182:541-543, 1992
 
 * Allison DJ, Bohndorf K, Craig JOMC. Citations and Editors note. Current   
  Medical Literature. Medical Imaging 1992 4 (3): 73-74
 
 * Ros PR, Barreda R, Gore RM. Focal Hepatic Infections. In: Gore RM, Levine
    MS, Laufer I (eds). Textbook of Gastrointestinal Radiology. W.B. Saunders   
    Company. Philadelphia, London, Toronto. 1994 PP 1947-1967.
 

* Jba RJ, Lyons EA, Levi CS. US  Case of the day. Radiographics 1994; 14: 455-  
   458
 
* Mawhorter S, Temeck B, Chang R, Pass H, Nash T. Nonsurgical Therapy for Pulmonary Hydatid Cyst Disease. Chest 1997; 112: 1432-1436.
 
*Ms Khuroo, NA Wani, G Javid, BA Khan, GN, Yattoo, AH Shah, SG Jeelani. Percutaneous drainage compared with surgery for hepatic hydatid cysts. New England Journal of Medicine: 337:881-887, 1997
 
*Aygün E, Sahin M, Ödev K, Vaetansev C, Aksoy F, Paksoy Y, Kartal A, Karahan Ö. The management of liver hydatid cysts by percutaneous drainage. Canadian Journal of Surgery Vol 44, No 3 June 2001, 203-209
 
* LR Baden, DD Eliot. Case 4-2003: A 42 year old woman with cough, fever, and abnormalities on thoracoabdominal computed tomography. New England Journal of Medicine: 348:447-455, 2003
 
4. Rozanes İ, Acunaş B, Çelik L, Minareci Ö, Gökmen E: CT Findings in Lobar Atrophy of the Liver Caused by Alveolar Echinococcosis. JCAT 16 (2):216-218, 1992

 *Ros PR, Barreda R, Gore RM. Focal Hepatic Infections. In: Gore RM, Levine
  MS, Laufer I (eds). Textbook of Gastrointestinal Radiology. W.B. Saunders   
  Company. Philadelphia, London, Toronto. 1994 PP 1947-1967.
 
5.Arman A, Yavuzer D, Çelik L, İnce Ü: Meme Lezyonlarının İşaretlenmesinde Kullanılan Saf Karbon ve Karbon Polyoxyethylen Sorbitan Monooleate Süspansiyonlarının Ratlarda Oluşturduğu Doku Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi. Meme Hastalıkları Dergisi. Vol 1 Sayı 1: 20-25, 1994
             
* Arman A, Kılıçoğlu G, Hatipoğlu H, Çelik L: Marking of Nonpalpable Breast Lesions Using a Custom Carbon Suspension. Acta Radiologica  42 : 599-601, 2001
 
6. YılmazY, Alper G, Kılıçoğlu G, Çelik L, Karadeniz L, Yılmaz-Değirmenci S: Magnetic Resonance Imaging Findings in Patients With Severe Neonatal Indirekt Hyperbilirubinemia. Journal of Child Neurology 16:452-455, 2001
 
*Yılmaz Y, Ekince G: Thalamic involvement in a patient with kernicterus. European Radiology 12:1837-1839, 2002
 
*AH Hoon, KM Belsito, LMP Poetscher. Neuroimaging in spasticity  and movement disorders. Journal of Child neurology Volume 18, Suplement 1, 2003
 
7. Arman A, Kılıçoğlu G, Hatipoğlu H, Çelik L: Marking of Nonpalpable Breast Lesions Using a Custom Carbon Suspension. Acta Radiologica  42 : 599-601, 2001
 
*CC Riedl, G Pfarl, TH Helbich, M Memarsadeghi, T Wagner, M Rudas, M Fuchsjager. Verleich Hakchen versus kohlefarbstoff bei praoperativer markierung von nicht tastbaren brustlasionen. Fortschr Röntgenstr; 174:1126-1131, 2002
 
*A Rose, JP Collins, P Neerhut, CV Bishop, GB Mann. Carbon Localisation of impalpable breast lesions. The Breast 12.264-269, 2003.