Mamografi ve diğer meme için yapılan görüntülemelerde geçen BİRADS sınıflaması nedir ?

İRADS ‘ Breast İmaging Reporting And Data Systems’ olarak ifade edilen meme raporlaması ve data kayıt sisteminin baş harflerinden oluşan raporlama yönteminin adıdır. 

Bu yöntem ile amaçlanan mamografi ve diğer meme radyoloji raporlarına herkesin kolay anlayabileceği ve üstünde anlaşabileceği bir standadizasyon getirmek ve raporların sonucunda belirtilen kategori ile bundan sonra ne yapılacağı konusunda yol gösterici olmaktır.

 


Kategori 0: İlave görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç var (Tek yöntemle kesin kanaat edinilemeyen olgular)

Kategori 1: Normal mamogram (Kanser lehine bulgu saptanmayan tetkik)

Kategori 2: Benign bulgular (kist vb iyi huylu olduğu kesin olan bulgular taşıyan inceleme)

Kategori 3: Muhtemelen benign bulgular (saptanan bulgunun altından bir kanser çıkma ihtimali maksimum %2 olan olgular)

Kategori 4: Şüpheli bulgular (kanser ihtimali %2-95 olan bulgular içeren grub)

            4A: hafif derecede kuşkulu (Malignite ihtimali % 2-10)

            4B: orta derecede kuşkulu (malignite ihtimali % 10-50)

            4C: ileri derecede kuşkulu (malignite ihtimali % 50-95)

Kategori 5: Yüksek olasılık ile malignite düşündüren bulgular (Malignite ihtimali % 95-99 olan bulgular içeren olgular)

Kategori 6: Malign olduğu bilinen (biyopsi ile verifiye) ancak henüz kesin tedavi uygulanmamış olgular