Tomosentez Rehberliğinde Biyopsi

Tomosentez rehberliğinde biyopsi

Tomosentez dijital mamografi ile normal mamografilerde saptanamayan lezyonlar tespit edilmektedir. Tomosentezde tespit edilen şüpheli bölgelerin mamografi, sonografi ve MR gibi diğer görüntüleme yöntemlerinde görüntülenememesi veya net görüntülenememesi durumunda, bu bölgenin biyopsisinin tomosentez rehberliğinde yapılması gerekmektedir.

Tomosentez görüntüleri rehberliğinde vakum iğneleri ile biyopsi yapabilen yazılım ve donanımlar yakın zamanda geliştirilmiştir. Yüksek teknolojili bu sistemler ile en iyi tomosentez imajlarında görüntülenebilen şüpheli bulguların yüksek hassasiyet ile biyopsisi (doku örneklemesi) yapılabilmektedir.

Biyopsi bulgularının kötü olması halinde hastalara gerekli cerrahi işlemler yapılmakta, biyopsi sonuçlarının iyi olması halinde hastalar gereksiz operasyonlardan kurtulmaktadır.