Meme biyopsisi niçin nasıl yapılır?

Meme biopsisi gerektiği durumlarda memenin bir bölümünden doku örneği alınıp, bu örneğin mikroskobik yöntemlerle patologlar tarafından incelenmesidir.

Mamografi, ultrasonografi veya magnetik rezonans ile tetkikte memede şüpheli bir bölge tespit edildiğinde, bu şüpheli bölgenin ne tür hücrelerden oluştuğu, kanser hücreleri içerip içermediğini anlamak için yapılır. Biyopsi sonucunun iyi huylu olması durumunda cerrahi girişimlere gerek kalmamaktadır. Meme kosmetik bir organdır iyi huylu bulgular için yapılacak cerrahiler kosmetiğe zarar verebilmekte ve gereksiz narkoz alınmasına sebeb olmaktadır.

Şüpheli bölge için operasyon yapıp yapmamaya, Yapılacak operasyonun cinsine ve genişliğine karar vermek için biyopsi yapılır.