Meme biyopsisinde radyoloğun rolü nedir?

Meme biopsileri görüntüleme yöntemlerinde saptanan şüpheli bölgelerdem mikroskopik inceleme için parça alınmasıdır. Bu şüpheli bölgelerin elle muayenede bir karşılığı mevcut değildir.

Radyolojik yöntemlerin (ultrasonografi, mamografi veya magnetik rezonans) rehberliğinde şüpheli bölgeden ıska geçmeden, hastaya en az zarar verilecek şekilde, yeterli miktarda doku, radyolog tarafından, patolojik inceleme için, çeşitli iğnelerle alınır.

Histopatolojik tanı gerektiren bir durumda radyoloğun görevi ; Hasta için en az zararlı patolog için en fazla bilgi veren biyopsi yolunu seçip uygulamaktır.

Ne tür iğne biopsi yöntemleri mevcuttur.
- İnce igne aspirasyon biyopsisi
- Kesici İğne Biyopsisi (kalın iğne, Core, tru cut Biyopsi)
- Vakum biyopsi