Tomosentez Mamografi Nedir ?

Normal dijital iki boyutlu mamografilerde üç boyutlu bir objenin(memenin)  iki boyutlu, dokuların imajlarının üst üste düştüğü bir imajı elde edilmekte idi. Son yıllarda geliştirilen mamografide Dijital Tomosentez teknolojisi ile meme dokusu 3 boyutlu olarak taranabilmektedir.  

Bu yöntemle değişik açılarla çok sayıda görüntü alınmakta ve bu görüntüler bilgisayar sistemiyle aynı bilgisayarlı tomografilerde olduğu gibi meme dokusunun bir mm lik kesitler seklinde 3 boyutlu olarak görüntüsü elde edilmektedir. 

Mamografi ile tomosentez arasındaki fark akciğer grafisi ile akciğer tomografisi arasındaki fark gibidir. Akciğer grafisinde de üç boyutlu bir objenin iki boyutlu süperpoze bir görüntüsü oluşturulmaktadır. Akciğer tomografisinde görüntüler kesitlere ait olduğu için süper pozisyonun görüntüye getirdiği karmaşa ortadan kalkmaktadır.