Kontrastlı Mamografi (Spektral Mamografi) Nedir? Nasıl Yapılır?

Memenin kötü huylu tümörleri yani kanserlerinin damarlanmasının yüksekliği, ve normal meme dokusuna göre kontrast maddeler ile daha çok boyanması meme manyetik rezonans görüntülemesinin ve kontrastlı mamografinin temel prensibidir.
Yani kontrastlı mamografi, kötü huylu tümörlerin (meme kanserlerinin) artmış damarlanmasının gösterilmesine dayanan bir görüntüleme yöntemdir. 

Dual Enerji Kontrastlı Mamografide (Spektral Mamografi) : Fizik prensibler iyotlu kontrast maddenin yüksek ve düşük enerjide X-ışınını farklı absorbe etmesi temeline dayanır. 
Kontrastlı mamografi çekimlerinde çekim yapılacak hastaya damar yolu ile iyodlu kontrast madde (bilgisayarlı tomografi çekimlerinde verilen kontrast maddenin aynısı) verilmesini takiben yaklaşık 2 dakika sonra bu konuda gerekli donanım ve yazılıma sahip mamografi cihazlarında çekim yapılır. 

Çekim esnasında dijital mamografi cihazı hem düşük enerjili X ışını ile normal mamografi çekimini yapar, hem de yüksek enerjili X-ışını (45-50 kV) ile çekim yapar. 
Düşük enerjili görüntüler aynı zamanda normal dijital mamografi imajı olarak ta kullanılabilir.
Geliştirilen yazılım aracılığı ile yüksek ve düşük enerjili bu imajlardan bilgisayar sadece kontrast tutulumunu gösteren bölgeleri vurgulayan, tanısal değeri yüksek subtraction imajı yapar.