Digital mamografinin avantajları var mıdır?

Çalışmalar dijital mamografi cihazları ile yoğun fibrokistik meme yapısında meme kanseri atlama oranının analog sistemlere göre daha düşük olduğunu göstermiştir.
Ayrıca özellikle full field dijital mamografi sistemlerinde tetkik için verilen ışın miktarında da belirgin düşüş olmaktadır. 

Elde edilen dijital imajların elektronik arşiv sistemlerinde saklanması ve ileride karşılaştırma için bulup çıkarılması çok kolay olmaktadır.

Mamografide en önemli konu eski tetkiklerle yenilerin karşılaştırılmasıdır. Yeni gelişen her türlü imajın kötü olabileceği düşünülerek daha derinlemesine araştırmalar yapılır. Bu yüzden digital mamografiler PACS denilen imaj yönetim sistemlerinde uzun yıllar saklanırlar.