Jinekomasti


Jinekomasti erkek memesinin normalden fazla büyümesidir. 

Meme dokusundaki büyüme en sık ergenlik döneminde oluşmaktadır. Puberte sırasında erkek çocuklarda % 60-70 meme büyümesi oluşur, ama bu çok dikkat çekecek boyutlarda değildir. 6 ile 18 ay içerisinde kaybolarak meme normal büyüklüğüne döner. Bir kısım ergende ise beklenen normalleşme gerçekleşmez ve erkek ergenler için kosmetik bir problem teşkil eder.

Erişkinlerde görülen jinekomastinin nedenleri ise sıklıkla kadınlık hormonu (östrojen) yükselmesi veya erkeklik hormonu (androjen)azalması şeklinde gelişen hormonal  dengesizliklerdir. Alınan hormon ilaçları, endokrin kökenli tümörler, testis gelişim bozuklukları karşılaşılan diğer jinekomasti nedenleridir.  Alkolik erkeklerde %20 jinekomasti olabilir. Bununla birlikte bir çok jinekomasti durumunda açıklayıcı bir nedenin bulunamadığı da olmaktadır. 

Meme büyümesi (jinekomasti) ile başvuran hastalarda muayene ve gerek duyulursa mamografi ve/veya sonografi ile radyolojik inceleme yapılır..Bu incelemelerde amaç meme büyümesinin altında yatabilecek bir tümöral durum olup olmadığının aydınlatılması, eğer tümöral durum yok ise meme büyümesine sadece yağlı doku artışının mı?, veya memenin süt veren parankim dokusunun artışının mı sebeb olduğunun anlaşılmasıdır. Sadece yağlı doku artışının ön planda olduğu durumlarda liposuction ile tedavi ön plana çıkarken, meme dokusunun artışının olduğu durumlarda meme dokusunun da alınması