Ameliyatsız (perkütan) fibroadenom tedavi yöntemleri nelerdir?

Bu yöntemler temelde iki gruba ayrılır.
1.Kalın bir iğne ile girip fibroadenomları bir bütün olarak veya parçalayarak memeden dışarı alan tedaviler (BLES, Vakum Biyopsi Sistemi).
BLES, İngilizce “Breast Lesion Excision System” teriminin kısa halidir. BLES’de lokal anestezi sonrasında  radyofrekans ile dokuyu kesen tellerin bulunduğu özel bir iğne ile sonografi rehberliğinde fibroadenoma kenarına kadar gidilir. İğnenin içinden çıkan teller fibroadenomun çevresindeki dokuyu radyofrekans ile yakarak fibroadenomu çevresinden ayırır ve çepçevre sarar. Kesilip bir tel ağ içine alınan çekilerek tek parça halinde dışarı alınır. Birkaç dakikalık bu işlemle, fibroadenom cerrahi operasyondaki gibi tamamen dışarı alınabilir. Çapı 2.5 cm ye kadar olan fibroadenomlar bu yöntemle tamamen alınabilir.

Vakum biyopsi sistemi perkütan olarak memede yıllardır çok miktarda biyopsi materyali gerektiğinde kullanılan bir yöntemdir. Bu sistemde, kalın bir iğneyle biyopsi yapılacak yere girildikten sonra, doku vakumla iğnenin içine çekilir ve ve dönen bir biçak sistemi ile kesilir. Kesilen parçalar iğne içinden emilerek dışarı alınır. İğne memeden çıkarılmadan sürekli bu işlem tekrarlanabilir. Sonografi rehberliğinde Vakum Biyopsi Sistemi, fibroadenomların tedavisinde (çok sayıda parça parça dokunun dışarı alınması ile) başarıyla kullanılmıştır. Lokal anestezi altında 4 cm boyuta kadar fibroadenomlar bu yöntemle tamamen çıkarılabilir. 

2. Fibroadenomları cilt üstünden meme içinde tahrip edip, gelişimini bozup, küçülten tedaviler (Kriyoablasyon, Lazer Ablasyon, Ses dalgası (echoterapi) ile ablasyon), 

Ses dalgaları ile ablasyonda (echoterapi) sonografi ile hedeflenen fibroadenoma yüksek enerjili fokuslanmış tekrarlayan ses dalgaları gönderilerek fibroadenomun hayatiyetini kaybetmesi sağlanır. Bu işlem tamamen cilt üstünden yapılmakta hastaya tek bir iğne bile yapılmamaktadır.

Kriyoablasyon ve lazer ablasyonda, lokal anestezi altında ve ultrason kılavuzluğunda, ciltte iğne ile girilerek fibroadenomun ortasına özel bir iğne (probe) yerleştirilir. Daha sonra, fibroadenom bu iğne aracılığıyla dondurularak (kriyoablasyon) ya da yakılarak (lazer ablasyon) hayatiyetini kaybettirilir. Canlılığını kaybeden fibroadenom zaman içinde küçülür. 

Detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz..