Covid 19 ve Meme Kanseri Taraması

Bazı hastalarımız Covid korkusu ile ele gelen sertlik gibi ciddi kanser bulgularına rağmen hastanelere ve görüntüleme merkezlerine baş vurmadılar bu durum tabii ki tanı ve tedavide gecikmelere neden oldu.

Erken tanı oranları Türkiyede ve tüm ülkelerde düştü, Meme kanseri tarama merkezlerinin çalışması bir çok ülkede askıya alındı. Altı aylık meme kanseri taramasındaki durmanın önümüzdeki on yıl boyunca meme kanserinden ölümleri yüz binde 2 ile 2,4 arasında artıracağına dair bir Hollanda çalışması 12. Avrupa Meme Kanseri kongresinde sunuldu. Ayrıca bu pandemiye bağlı tarama ve tanı gecikmeleri nedeniyle ABD de önümüzde ki 10 yılda meme kanserinden ölümlerin 10000 kişi artacağı hesaplanmakta.

Artık geldiğimiz noktada ilk günlerdeki gibi bir panik durumu ile karşı karşıya değiliz. Hastalar ve sağlık hizmeti üreticileri olarak Covid le yaşamayı öğrendik. Hasta ve sağlık hizmeti sağlayıcıları olarak, gerekli önlemleri alarak hizmetin devamlılığı sağlanıyor. Görüntüleme merkezimizde tüm görüntüleme cihazları hasta temasından sonra dezenfektanlarla silindikten sonra, sıradaki hasta tetkike alınıyor.

Sağlanan gelişmelerle meme kanseri erken yakalandığında şifa ile tedavi edilebilir hastalıklar arasındadır. Bunun sağlanmasında kadınlarımıza da büyük sorumluluk düşmektedir. Benim ailemde meme kanseri yok, mamografi acıtıyormuş gibi bahanelerle taramalarından kaçmasınlar. Sevdiklerine ve kendileri değer versinler. Mamografilerini ihmal etmesinler. Bu işte biz radyologların yardımcısı, destekçisi, ve tarama programlarının katılımcısı olsunlar.