CEVAPLANMIŞ SORULAR

Soru : Gulcan Çalmuk
22.04.2020

DİNAMİK MEME MR KLİNİK: MG’de tarif edilen kalsifikasyonların ve meme paterninin değerlendirilmesi TEKNİK: IVKM enjeksiyonu sonrası çok sekanslı çok düzlemli inceleme yapılmıştır. BULGULAR: Her iki meme ACR Tip C paterndedir. Her iki memede 5 mm çapının altında birkaç adet milimetrik kist izlenmiştir. IVKM enjeksiyonu sonrası her iki meme arka zemin kontrastlanması belirgin-heterojendir. Her iki memede yaygın dağınık yerleşimli nodüler kontrastlanmalar mevcut olup bu kontrastlanma paterni MR’ın duyarlılığını azaltmaktadır. Sağ meme saat 8 lokalizasyonunda periferik yerlişimli 11x5 mm boyutlarında dinamik serilerde Tip 3 kontrastlanma kinetiği gösteren öncelikle İMLN ile uyumlu görünüm izlenmitir. Sağ meme saat 7 lokalizasyonunda 15x7.5 mm boyutunda düzgün konturlu lobüle şekilli dinamik serilerde Tip 2 kontrastlanma kinetiği gösteren nodüler lezyon dikkati çekmiştir. Her iki memede büyükleri sağ meme saat 9 lokalizasyonunda 9x5 mm ve sol meme saat 3 lokalizasyonunda 7x5 mm boyutunda olmak üzere multiple sayıda düzgün konturlu oval ve yuvarlak şekilli dinamik serilerde Tip 1 kontrastlanma kinetiği gösteren nodüler kontrastlanmalar dikkati çekmiştir. Sol meme saat 5-6 lokalizasyonunda yaklaşık 47x14 mm boyutlarında net sınır vermeyen dinamik serilerde Tip 1 kontrastlanma kinetiği gösteren asimetrik-kitlesel olmayan kontrastlanma alanı dikkati çekmiştir. Her iki aksillada patolojik boyut ve görünümde lenf nodu izlenmemiştir. SONUÇ: BIRADS-3 ÖNERİ : Hastanın MR tetkikinde tanımlanan nodüler lezyonlarının ve sol memede tanımlanan asimetrik kitlesel olmayan kontrastlanma alanın kontrolü için 6 ay sonra dinamik meme MR tetkiki kontrolü Ayrıca sağ memede tanımlanan kalsifikasyonların kontrolü için 6 ay sonra sağ MLO kontrol MG tetkiki önerilir.

Cevap : Prof. Dr. Levent ÇELİK
22.04.2020

Meme MR ında tanımlanan kitlesel form almayan kontrast tutulum alanlarının bazen mamografi ve sonografide hiçbir karşılığı olmayabilir. Ama bu sahalar yinede bir kötülüğü erken halini gösterebilir. Bu durumda bu lezyon alanından meme MR rehberliğinde biyopsi yapmak gereklidir.
Bu tür biyopsiler ise her meme MR ı çekilen merkezde yapılmamaktadır. Meme MR rehberliğinde vakum biyopsi yapabilen bir meme radyolojisi uzmanınıza mevcut eski tetkiklerinizle birlikte baş vurabilir, size biyopsinin gerekliliği hakkında ikinci bir görüş alabilirsiniz.
İhmal etmeyiniz,
Geçmiş olsun. 
 

doktorunuza danisin
DOKTORUNUZA DANIŞIN
Prof. Dr. Levent Çelik sorularınızı yanıtlıyor. Aşağıdaki linke tıklayarak sorunuzu gönderebilirsiniz.