CEVAPLANMIŞ SORULAR

Soru : çiğdem ibik
13.12.2019

Hocam merhaba Benim bir sorum olacaktı. Kayınvalidem meme kanseri şimdi akçiğerler lenf bezleri büyümesi oldu kepoterapiye başladı 4.evre dediler Hastanın görüntüleri 24.01.2019 tarihli FDG PET/BT çalışması ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Serebral ve serebellar gri kortikal alanlarda yaş ile uyumlu beklenen düzey ve simetride FDG dağılımı mevcuttur. Subkortikal SONUÇ:BULGULAR: Hastanın görüntüleri 24.01.2019 tarihli FDG PET/BT çalışması ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Serebral ve serebellar gri kortikal alanlarda yaş ile uyumlu beklenen düzey ve simetride FDG dağılımı mevcuttur. Subkortikal yapılar normal görünümdedir. Servikal bölgede, sağ üst jugular alanda 1 cm çapa yaklaşan, solda ise subsantimetrik milimetrik boyutta ve sol submandibular alanda subsantimetrik boyutta bir önceki çalışmada da izlenen ancak güncel çalışmada hafifçe metabolizma artışlarının dikkat çektiği lenf nodlarında ön planda enfektif/enflamatuar proçeslere sekonder reaktif lenfoid hiperplaziyi düşündürür nitelikte (SUDmax:4.22) FDG tutulumu saptanmıştır. Sol meme parankiminden geçirilmiş operasyonu bilinen hastada üst iç kadranda operasyona sekonder değişiklikler dikkati çekmiş olup, sağ meme parankimi, bilateral aksiller bölge, subpektoral, internal mammarial lenfatik zincirde patolojik FDG tutulumu saptanmamıştır. Sol supraklaviküler lojda subsantimetrik boyutta (SUDmax:3.35), sol yüksek mediastinal ve sol alt paratrakeal güncel çalışmada yeni olarak izlenen 19x20 mm boyutunda (SUDmax:11.08), sağ alt paratrakealde 15 mm çapa ulaşan (SUDmax:2.96), subkarinalde bir önceki çalışmaya göre anatomik ve metabolik açıdan progrese görünümde ve güncel çalışmada paraözofageal alana uzanım gösteren 36x22 mm boyutunda lenf nodunda (SUDmax:6.96) artmış FDG tutulumu saptanmıştır. Ayrıca sağ hiler ve peribronşial alanda güncel çalışmada yeni multipl sayıda lenf nodlarında artmış (SUDmax:7.24) FDG tutulumu izlenmiştir. Sol hiler bölgede FDG dağılımı normal fizyolojik sınırlarda izlenmektedir. Akciğer parankimi değerlendirildiğinde; sağ akciğer alt lob posterobazal segment düzeyinde subplevral alanda düzensiz sınırlı nodüler formasyon gösteren infiltrasyon alanında güncel çalışmada yeni olarak izlenen artmış (SUDmax:4.44) FDG tutulumu izlenmiştir. Geri kalan her iki akciğer parankiminde FDG dağılımı normal fizyolojik sınırlarda izlenmektedir. Mediastinal ve hiler alanlarda patolojik FDG tutulumu saptanmamıştır. Karaciğer parankiminde heterojenite dikkati çekmiş olup, sol lob segment 3 düzeyinde düzgün sınırlı 1 cm çapa ulaşan hipodens lezyon alanında patolojik FDG tutulumu saptanmamıştır. Dalak, pankreas ve her iki sürrenal glandda FDG dağılımı normal fizyolojik sınırlarda izlenmektedir. Mide ve intestinal anslara uyan alanda patolojik FDG tutulumu saptanmamıştır. Bilateral gluteal bölgede solda belirgin olmak üzere cilt altı yağlı planlarda muhtemel enjeksiyonlara sekonder enflamatuar proçesleri düşündürür nitelikte dansite artış alanlarına eşlik eden (SUDmax:7.63) FDG tutulumları saptanmıştır. İskelet sisteminde patolojik FDG tutulumu saptanmamıştır. Lomber 4. vertebra korpusu sol yarımında izlenen sklerotik alanda FDG dağılımı normal fizyolojik sınırlarda izlenmekte olup, bir önceki çalışma ile benzer anatomik görünümdedir. Sağ akromioklaviküler eklem düzeyinde dejeneratif artritik değişiklikleri düşündürür nitelikte bir önceki çalışma ile benzer natürde (SUDmax:4.20) enflamatuar düzeyde FDG tutulumu saptanmıştır. İnceleme alanına giren vucudun diğer kısımlarında FDG dağılımı normal fizyolojik sınırlarda izlenmektedir. SONUÇ: -Meme ca tanısı ile takipte olan olguda 24.01.2019 tarihli FDG PET/BT çalışması ile karşılaştırmalı değerlendirmede; -Meme ca tanısı ile takipte olan olguda 24.01.2019 tarihli FDG PET/BT çalışması ile karşılaştırmalı değerlendirmede;

Cevap : Prof. Dr. Levent ÇELİK
15.12.2019

Tüm bu ve benzeri konuları kayınvalidenizi takip eden onun genel durumuna ve hastalığına hakim olan medikal onkoloğunuzla yüz yüze konuşmanız uyugun olacaktır.
Geçmiş olsun. 

doktorunuza danisin
DOKTORUNUZA DANIŞIN
Prof. Dr. Levent Çelik sorularınızı yanıtlıyor. Aşağıdaki linke tıklayarak sorunuzu gönderebilirsiniz.