CEVAPLANMIŞ SORULAR

Soru : ERGİN
24.02.2016

Hocam Tekrar merhabalar Annem bir hafta önce ameliyat oldu gelen pataloji sonucu aşağıda.Tedavi sürecimiz hakkında yorumlarımıza ihtiyacım var hocam şimdiden çok teşekkür ederim PATOLOJİ RAPORU İSTANBUL PATOLOJİ GRUBU HASTA İSMİ : EMİNE ÇUBUK YAŞ-CİNSİYET : 68 / K DOKTOR : ERKAM TÜLÜBAŞ PİYES KABUL : 15.02.2016 RAPOR NO : S160825 RAPOR GÜNÜ : 22.02.2016 HASTANE : İSTANBUL CERRAHİ HASTANESİ PROTOKOL NO : KLİNİK ÖN TANI: Biopsi ile sol aksillada lenfodenopati ile seyreden meme ca ? MAKROSKOPİK BULGULAR: 708 gr. ağırlığında, üzerinde 1 cm. çapında meme başı, 17 x 4 cm. ölç. eliptik çıkartılmış meme derisi bulunan 21 x 15 x 4 cm. ölç. meme. onal bitişik 11 x 6 x 2 cm. ölç. aksiller yağlı dokudan oluşan modifiye radikal mastektomi materyali. Meme başı v e derisinde çzellik görülmedi. Meme ye yapılan seri kesitlerde kitlesel lezyon görülmedi.Aksillaya yapılan kesitlerde en büyüğü 2,2 cm., en küçüğü 0,3 cm. çapında 30 adet lenf nodu disseke edildi (A-Meme başı; B- Medial c.s; C-Lateral c.s; D-Superior c.s; E- İnferior c.s; F-H- 1 adet pozitif lenf nodu; I-N- 29 adet diğer lenf nodları). TANI: Meme; Sol; MRM + Aksiller diseksiyon: Meme dokusunda tümör görülmedi. En büyük adet lenf nodunda duktal karsinoma metastazı izlendi (+1/ 1). Nükleer grade : I I I (Modified Black). Metastatik tümör çapı : 2 cm. Nekroz : V A R. DCIS komponenti : Görülmnedi. Cerrahi sınırlar : Düzenli yapı. Meme başı ve derisi : Düzenli yapı. Aksiller lenf nodları : 29 adet lenf nodunda patoloji görülmedi. (0/29) EMİNE ÇUBUK, 68 / K İ M M Ü N O H İ S T O K İ M Y A S A L Ç A L I Ş M A MATERYAL : PRİMER MEME KARSİNOMU. PARAFİN BLOK. TEKNİK : STREPTAVIDIN-BIOTIN AMPLIFIKASYONU. PRİMER ANTİKORLAR: 1- ESTROGEN RECEPTOR (ER) : DAKO 2- PROGESTRON RECEPTOR (PR) : DAKO 3- c-erb-B2 : DAKO 4- Ki-67 : DAKO ANTIGEN RETRIEVAL: MİKRODALGA. KONTROLLER: STANDART POZİTİF VE NEGATİF. MİKROSKOPİK DEĞERLENDİRME: ER VE PR İÇİN TÜMÖR HÜCRELERİNDE SADECE NÜKLEUSLARDA SINIRLI BOYANMA POZİTİF KABUL EDİLEREK PREPARATTAKİ TÜM ALANLAR İNCELENMİŞTİR. c-erb-B2 İÇİN İSE SADECE MEMBRANÖZ BOYANMA POZİTİF OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR. BOYANMA (%) KUVVETLİ ORTA DERECEDE ZAYIF YOK ER 60 20 10 10 PR 50 20 10 20 c-erb-B2 MEMBRANI TAMAMEN ÇEVRELEYEN BOYANMA: % 0 MEMBRANI KISMEN ÇEVRELEYEN BOYANMA : % 0 (DAKO SCORE: 0) SONUÇ: 1- ESTROGEN RECEPTOR : POZİTİF, DİFFUZ, KUVVETLİ 2- PROGESTERON RECEPTOR : POZİTİF, DİFFUZ, KUVVETLİ 3- c-erb-B2 : NEGATİF 4- Ki-67 indeksi : POZİTİF, % 10 nükleusta

Cevap : Prof. Dr. Levent Çelik
25.02.2016

Meme kanseri tıbbın en iyi tedavi ettiği kanserdir.
Bir çok tedavi seçeneği mevcuttur.
Bu durumda sizi yol gösterecek kişi bir medikal onkologtur.
Güven ilişkinizin tam olarak kurulacağı, ilişkinizin uzun süreli olacağı bir medikal onkoloğa baş vurunuz.
O sizi hastanızın diğer bulguları ve bu patoloji raporunuzu göre yönlendirecektir. Tedavinizin şekli, süresi ve cinsine temelde o karar verecektir.
Geçmiş olsun.  

doktorunuza danisin
DOKTORUNUZA DANIŞIN
Prof. Dr. Levent Çelik sorularınızı yanıtlıyor. Aşağıdaki linke tıklayarak sorunuzu gönderebilirsiniz.