CEVAPLANMIŞ SORULAR

Soru : Hatice
9.10.2017

Merhaba Levent Hocam ultrason sonucunda bunlar yazıyor hocam cevaplayabilirseniz çok memnun olurum. Sol üst – dış kadranda periferik tomo kesitlerinde belirginleşen milimetrik nodüler opasite dermal nevüse aittir. Deri, deri altı yağ dokusu ve nipple doğaldır. Heriki meme heterojen orta dereceli glandüler formdadır. Nodüler, elipsoid, bant – benzer opasiteler içeriklidir. Yağlı stroma interpozisyonlar şeklinde izlenmektedir. Farklı kadranlarda dağılım asimetrileri oluşturan parankimal yoğunlukların tomo kesitlerinde arkitektural distorsiyon bulgusu izlenmemiştir. Bilateral farklı planlarda seyrek milimetrik nodüler opasitelerin konturları 3D tomo kesitlerde düzenli izlenmiştir. Heriki memede seyrek, sferik mikrokalsifik depozitler düşük yoğunlukludur, küme oluşturmamaktadırlar. Sol üst – orta planda sferik yağ nekroz kalsifikasyonu ve sağ iç planlarda dermal kalsifik depozitler seçilmektedir. Sonomammografik incelemede: Parankim ekojeniktir. Retroareolar bölgelerde tübüler duktal genişlemeler cidarlarında diffüz düzenli ekojenite artışı izlenmiştir. Sol meme saat 2 hizasında 7.2x5.7x2.6mm çapında boyutlarda, homojen hipoekoik elipsoid nodül sınırları iyi demarkedir, uzun ekseni cilde paraleldir. Renkli Doppler inceleme ile intranodal vaskülarizasyon görülmemiştir. Sağ meme saat 1 hizasında 3.1mm, 9 hizasında 3.2mm, 2mm, 1.4mm, sol meme saat 9 hizasında 3.5mm, 2.8mm, 6 hizasında 6.1mm, 6mm, 8.1mm, 10 hizasında 3.6mm, 1 hizasında 2.7mm, 4 hizasında 3.2mm, 5 hizasında 4.4mm çapında basit kistler anekoik lumenli, ince cidarlıdır. Bazılarının lumenlerinde septa izlenmiştir. Sol meme saat 1 hizası periareolar planda 4.2x3.3mm çapında sferik kistik yapı lumeni içerisinde partiküller hipoekoik görünüm oluşturmaktadır. Renkli Doppler incelemede vaskülarizasyon görülmemiştir. Sağ meme saat 1 hizasında 8.4x3.8mm, 5.1x2.9mm, 9 hizasında 6.2x1.7mm, solda 10 hizasında 7x1.7mm, 1 hizasında 7.6x3.9mm çapında lobüle konturlu hipoekoik alanlar duktul yapıları içeriklidir. Renkli Doppler inceleme ile internal vaskülarizasyon saptanmamıştır. Sağ axillada 11.1x4.9mm, solda 7.1x6mm boyutlarda lenf nodlarında santral ekojenik hilus geniş, hipoekoik korteksleri incedir. Renkli Doppler inceleme ile hiler vaskülarizasyonları seyrek ve düzenlidir. Bilateral farklı planlarda seyrek milimetrik nodüler opasitelerin konturları 3D tomo kesitlerde düzenli izlenmiştir. Heriki memede seyrek, sferik mikrokalsifik depozitler düşük yoğunlukludur, küme oluşturmamaktadırlar. Sol üst – orta planda sferik yağ nekroz kalsifikasyonu ve sağ iç planlarda dermal kalsifik depozitler seçilmektedir. Sonomammografik incelemede: Parankim ekojeniktir. Retroareolar bölgelerde tübüler duktal genişlemeler cidarlarında diffüz düzenli ekojenite artışı izlenmiştir. Sol meme saat 2 hizasında 7.2x5.7x2.6mm çapında boyutlarda, homojen hipoekoik elipsoid nodül sınırları iyi demarkedir, uzun ekseni cilde paraleldir. Renkli Doppler inceleme ile intranodal vaskülarizasyon görülmemiştir. Sağ meme saat 1 hizasında 3.1mm, 9 hizasında 3.2mm, 2mm, 1.4mm, sol meme saat 9 hizasında 3.5mm, 2.8mm, 6 hizasında 6.1mm, 6mm, 8.1mm, 10 hizasında 3.6mm, 1 hizasında 2.7mm, 4 hizasında 3.2mm, 5 hizasında 4.4mm çapında basit kistler anekoik lumenli, ince cidarlıdır. Bazılarının lumenlerinde septa izlenmiştir. Sol meme saat 1 hizası periareolar planda 4.2x3.3mm çapında sferik kistik yapı lumeni içerisinde partiküller hipoekoik görünüm oluşturmaktadır. Renkli Doppler incelemede vaskülarizasyon görülmemiştir. Sağ meme saat 1 hizasında 8.4x3.8mm, 5.1x2.9mm, 9 hizasında 6.2x1.7mm, solda 10 hizasında 7x1.7mm, 1 hizasında 7.6x3.9mm çapında lobüle konturlu hipoekoik alanlar duktul yapıları içeriklidir. Renkli Doppler inceleme ile internal vaskülarizasyon saptanmamıştır. Sağ axillada 11.1x4.9mm, solda 7.1x6mm boyutlarda lenf nodlarında santral ekojenik hilus geniş, hipoekoik korteksleri incedir. Renkli Doppler inceleme ile hiler vaskülarizasyonları seyrek ve düzenlidir.

Cevap : Prof.Dr. Levent Çelik
11.10.2017

Radyoloğunuz size bu kadar detaylı bakmış.
Bu kadar detayın özetine bulgularınızı kendi gözü ile gören radyoloğunuz çok daha hakimdir.
Bu tür soruları radyoloğunuzla yüz yüze konuşmanız daha uygun olacaktır.
Radyoloğunuzla güven ilişkiniz tam kurulamadı ise, tüm eski tetkiklerinizle birlikte bir meme radyoloğuna ikinci görüş için baş vurabilirsiniz, osizi kendi gözü ile değerlendirip eskileri ile birlikte bin sentez yapacaktır.
Geçmiş olsun.
 

doktorunuza danisin
DOKTORUNUZA DANIŞIN
Prof. Dr. Levent Çelik sorularınızı yanıtlıyor. Aşağıdaki linke tıklayarak sorunuzu gönderebilirsiniz.